Ιατρική Υπηρεσία

Ψυχιατρικό

Κέντρο Ψυχικής Υγείας με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες, για παιδιά, αλλά και προληπτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε εφήβους και ενήλικους. Σκοπό έχει την προληπτική παρέμβαση σε θέματα ψυχικής υγείας, την αγωγή υγείας και την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα:
Ε.Ι. Ψυχιατρικό: 23313 51122


Email:
Ε.Ι. Ψυχιατρικό: psyx-ei[at]verhospi.gr