Υπηρεσίες

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Αποστολή: Αποστολή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελεί η παροχή ποιοτικής, ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τις αρχές και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Δεοντολογίας, έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις και υπηρεσίες, συνδράμει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου.

Σκοποί και Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:

  • Η προώθηση και προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον τομέα αυτό
  • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών με κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας
  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων
  • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις Νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Η συνεργασία με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων
  • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντρια Νοσηλευτικής : Πραντσίδου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 23313 51292

Email: nosildir[at]verhospi.gr