Για τον πολίτη

Αιτήσεις Πολιτών

Καλωσορίσατε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων των πολιτών προς το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων προσφέρει τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των υποθέσεων του πολίτη με το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να στείλετε το αίτημα σας και να σας χορηγηθούν αντίγραφα Εξιτηρίου, Βεβαιώσεις νοσηλείας, Ιατρικές Γνωματεύσεις, Αντίγραφα Ιατρικού Φακέλου, καθώς και να γίνει χορήγηση CD Αξονικής ή Ακτινολογικών Εξετάσεων για νοσηλείες που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο μας.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Κινήσεως  (τηλ 23313 51245 και 23313 51114), Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-14:30.

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:
– Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή από τρίτους με εξουσιοδότηση του, είτε μέσω το portal gov.gr, είτε θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ.

– Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.

– Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.