Για το Προσωπικό

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης

Προσωπικό - Πιστοποιητικό Ειδίκευσης

Στοιχεία Εργαζομένου

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά. 

Παραλαβή Αίτησης

Παραλαβή από την Υπηρεσία: Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Προσωπικού, Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-15:00, αφού πρώτα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 23313 5146. Τα έγγραφα παραλαμβάνονται με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή από τρίτους με εξουδιοδότηση μέσω του portal gov.gr είτε θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ.