Για τον Πολίτη

Λίστα Χειρουργείων

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων

Η λίστα χειρουργείου λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την προάσπιση της διαφάνειας και της νόμιμης διαδικασίας εισαγωγής του ασθενούς στα χειρουργεία. Είναι ένα μέρος της βελτιωμένης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας των πολιτών και στοχεύει στην ηθικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τη λίστα χειρουργείου δίνεται προτεραιότητα στην ισότιμη και καθολική πρόσβαση κάθε ασθενούς στην ιατρική φροντίδα μέσα από διαφανείς διαδικασίες.

Δείτε αναλυτικά την Λίστα Χειρουργείων ΕΔΩ