Το Νοσοκομείο

Κέντρα Υγείας

Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Περιφερειακό Ιατρείο Τρικάλων

Περιφερειακό Ιατρείο Βρυσακίου

Σμύρνης 2, Αλεξάνδρεια

Τ.Κ: 59 300

Τηλέφωνο: 23333 50011

Βρείτε μας στον Χάρτη

Τρίκαλα Ημαθίας

Τ.Κ: 59 300

Τηλέφωνο: 23330 81207

Βρείτε μας στον Χάρτη

Βρυσάκι Ημαθίας

Τ.Κ: 59 300

Τηλέφωνο: 23330 51010

Βρείτε μας στον Χάρτη

Περιφερειακό Ιατρείο Μαρίνας

Περιφερειακό Ιατρείο Μακροχωρίου

Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Γεωργίου

Μαρίνα Ημαθίας

Τ.Κ: 59 200

Τηλέφωνο: 23320 44480

Βρείτε μας στον Χάρτη

Μακροχώρι Ημαθίας

Τ.Κ: 59 150

Τηλέφωνο: 23310 77050

Βρείτε μας στον Χάρτη

Αγ. Γεώργιος Ημαθίας

Τ.Κ: 59 150

Τηλέφωνο: 23310 51203

Βρείτε μας στον Χάρτη

Περιφερειακό Ιατρείο Πολυδενδρίου

Περιφερειακό Ιατρείο Ριζωμάτων

Περιφερειακό Ιατρείο Φυτειάς

Πολυδένδρι Ημαθίας

Τ.Κ: 59 150

Τηλέφωνο: 23310 94260

Βρείτε μας στον Χάρτη

Ριζώματα Ημαθίας

Τ.Κ: 59 150

Τηλέφωνο: 23310 96222

Βρείτε μας στον Χάρτη

Φυτειά Ημαθίας

Τ.Κ: 59 150

Τηλέφωνο: 23310 93192

Βρείτε μας στον Χάρτη

Περιφερειακό Ιατρείο Κοπανού

Περιφερειακό Ιατρείο Πλατέος

Περιφερειακό Ιατρείο Κορυφής

Κοπανός Ημαθίας

Τ.Κ: 59 200

Τηλέφωνο: 23320 41128

Βρείτε μας στον Χάρτη

Πλατύ Ημαθίας

Τ.Κ: 59 300

Τηλέφωνο: 23330 63243

Βρείτε μας στον Χάρτη

Κορυφή Ημαθίας

Τ.Κ: 59 300

Τηλέφωνο: 23330 41201

Βρείτε μας στον Χάρτη

Περιφερειακό Ιατρείο Επισκοπής

Περιφερειακό Ιατρείο Αγκαθίας

Περιφερειακό Ιατρείο Ξεχασμένη

Επισκοπή Ημαθίας

Τ.Κ: 59 300

Τηλέφωνο : 23330 91211

Βρείτε μας στον Χάρτη

Αγκαθιά Ημαθίας

Τ.Κ: 59 031

Τηλέφωνο: 23310 99203

Βρείτε μας στον Χάρτη

Ξεχασμένη Ημαθίας

Τ.Κ: 59 150

Τηλέφωνο: 23310 39154

Βρείτε μας στον Χάρτη

Περιφερειακό Ιατρείο Βεργίνας

Περιφερειακό Ιατρείο Γεωργιανών

Περιφερειακό Ιατρείο Μελίκης

Βεργίνα Ημαθίας

Τ.Κ: 59 031

Τηλέφωνο: 23310 92336

Βρείτε μας στον Χάρτη

Γεωργιανοί Ημαθίας

Τ.Κ: 59 150

Τηλέφωνο: 23310 98075

Βρείτε μας στον Χάρτη

Μελίκη Ημαθίας

Τ.Κ: 59 031

Τηλέφωνο: 23310 81204

Βρείτε μας στον Χάρτη

Περιφερειακό Ιατρείο Αγγελοχωρίου

Αγγελοχώρι Ημαθίας

Τ.Κ: 59 200

Τηλέφωνο : 23320 47202

Βρείτε μας στον Χάρτη