Υπηρεσίες

Διοικητική Υπηρεσία

Προσωπικό

Επικοινωνία

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Πλιόγκας Ηλίας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Καραγιάννη Χριστίνα-Νικολέτα
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Πασιόπουλος Απόστολος

Τηλέφωνα:
Γραμματεία Διοικητή: 23313 51147 / 215

Email:
Γραμματεία Διοικητή: managersec[at]verhospi.gr
Πρωτόκολλο: [at]verhospi.gr