Το Νοσοκομείο

Πληροφορίες

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ο.Μ ΒΕΡΟΙΑΣ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Ο.Μ Βέροιας) αποτελεί Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία
του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν τ.μ. 6.735 τ.μ. μέσα σε μια συνολική έκταση στρεμμάτων.

Η συνολική δύναμη του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ορίζεται
σε διακόσιες πενήντα (250) οργανικές κλίνες και καλύπτει πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια περίθαλψη 150.000 πολιτών.

Στην αρμοδιότητα του Νοσοκομείου υπάγονται:

– Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ).

– Το Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης)
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

Το Νοσοκομείο

Ενδιαφέροντα στοιχεία υπάρχουν για την ιστορία του Νοσοκομείου Βέροιας από την ημέρα ίδρυσής του μέχρι σήμερα, τον ρόλο και τον σκοπό που είχε και έχει στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας καθώς επίσης και για την διάρθρωση των Υπηρεσιών του.

Επίσης μέσα από τις σελίδες υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό παλιό και σύγχρονο.

Μερικά από τα στατιστικά στοιχεία του Νοσοκομείου Βέροιας έτσι όπως καταγράφηκαν κατά το έτος 2023 είναι:

Οι Νοσηλευθέντες, κατά μέσο όρο, ανέρχονται στους 16.293 ασθενείς ανά έτος.

Στα Εξωτερικά Ιατρεία εξετάστηκαν 33.626.

Στα Επείγοντα Περιστατικά εξετάστηκαν 53.828 άτομα.

Η Κάλυψη των κλινών ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 62%.

Οι Μικροβιολογικές εξετάσεις είναι: 970.722.

Oι εξετάσεις Αιμοδοσίας είναι: 23.638.

Οι ακτινολογικές εξετάσεις είναι: 80.519.

Ο Παθολογοανατομικές εξετάσεις είναι: 1.699.

Οι επεμβάσεις είναι: 1743.

Λοιπές εξετάσεις: 60.000.

Στο Γ. Ν. Βέροιας αντιστοιχούν 6,4 Ιατροί και 12,5 Νοσηλευτές ανά 10 κλίνες.

Ο Πληθυσμός του Νομού Ημαθίας ανέρχεται το έτος 2021 σε 131.001 κατοίκους.

Ο Σταθμισμένος μέσος χρόνος πρόσβασης στο Νοσοκομείο Βεροίας είναι 19 λεπτά με αστική συγκοινωνία, ενώ η μετάβαση με ταξί ή ΙΧ αυτοκίνητο στα 5 με 7 λεπτά από το κέντρο της πόλης και ανάλογα με το κυκλοφοριακό φορτίο.

Ο Δείκτης γήρανσης είναι 52,18 έναντι 71,11 του πανελλαδικού δείκτη γήρανσης.

Ο Δείκτης εξάρτησης είναι 46,59 έναντι 49,11 του πανελλαδικού δείκτη εξάρτησης.

Τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος είναι η συχνότερη αιτία εισαγωγής στο Νοσοκομείο.