Το Νοσοκομείο

Πληροφορίες

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ο.Μ ΒΕΡΟΙΑΣ)

Το Γ.Ν. Ημαθίας (Ο.Μ Βέροιας) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Το Νοσοκομείο

Μέσα απο αυτή τη κατηγορία μπορείτε να ενημερωθείτε για την ιστορία του Νοσοκομείου Βέροιας απο την ημέρα ίδρυσης του μέχρι σήμερα,

τον ρόλο και τον σκοπό που έχει στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας καθώς επίσης και για την διάθρωση των Υπηρεσιών του.

Επίσης μέσα απο τις σελίδες υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό παλιό και σύγχρονο.

Μερικά απο τα στατιστικά στοιχεία του Νοσοκομείου Βέροιας έτσι όπως καταγράφηκαν κατα το έτος 2006 είναι :

 • Οι Νοσηλευθέντες, κατά μέσο όρο, ανέρχονται στους 15.000 ασθενείς ανά έτος.
 • Στα Εξωτερικά Ιατρεία εξετάζονται κατά μέσο όρο 65.000 άτομα ανά έτος.
 • Στα Επείγοντα Περιστατικά εξετάζονται κατά μέσο όρο 68.000 άτομα ανά έτος.
 • Η Κάλυψη των κλινών ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 74%.
 • Ο μέσος όρος των μικροβιολογικών εξετάσεων είναι: 802.000.
 • O μέσος όρος των εξετάσεων αιμοδοσίας είναι: 31.000.
 • Ο μέσος όρος των ακτινολογικών εξετάσεων είναι: 96.000.
 • Ο μέσος όρος των Παθολογοανατομικών εξετάσεων είναι: 3.100.
 • Στο Γ. Ν. Βέροιας αντιστοιχούν 6,4 Ιατροί και 12,5 Νοσηλευτές ανά 10 κλίνες.
 • Ο Πληθυσμός του Νομού Ημαθίας ανέρχεται το έτος 2021 σε 131.001 κατοίκους.
 • Ο Σταθμισμένος μέσος χρόνος πρόσβασης στο Νοσοκομείο Βεροίας είναι 19,56 λεπτά.
 • Ο Δείκτης γήρανσης είναι 52,18 έναντι 71,11 του πανελλαδικού δείκτη γήρανσης.
 • Ο Δείκτης εξάρτησης είναι 46,59 έναντι 49,11 του πανελλαδικού δείκτη εξάρτησης.
 • Τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος είναι η συχνότερη αιτία εισαγωγής στο Νοσοκομείο.