Τηλεφωνικός κατάλογος

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:    23313 51100

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τηλεφωνικό Κέντρο 23313 51100
Εξωτερική Πύλη 23313 51101
Γρ. Εξυπηρέτησης Πολίτη 23313 51210
Ραντεβού 23313 51400
Γραμματεία 23313 51107
Εμβολιαστικό Κέντρο 23313 51287
Κοινωνικοί Λειτουργοί 23313 51111
Ε.Κ.Α.Β. 23313 51151
Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 23313 51152
Επισκέπτριες Υγείας 23313 51170
Σωματείο Εργαζομένων 23313 51106
Δ.Ι.Ε.Κ. Νοσοκομείου 23313 51145
Διοίκηση
Γραμματεία Διοικητή 23313 51147 / .215
Γραφείο Διευθυντή 23313 51104
Γραφείο Υποδιευθυντή 23313 51150
Νομικός Σύμβουλος 23313 51500

 

Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51158
Πληροφορική 23313 51159

 

Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51470
Τεχνική Υπηρεσία 23313 51471

 

Τμήμα Βιο-ιατρικής Τεχνολογίας
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51472

 

Φαρμακείο
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51441
Φαρμακείο 23313 51440 /.442

 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51311
Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού 23313 51146
Άδειες 23313 51149

 

Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51245
Γραφείο Κίνησης 23313 51114
Γραφείο Νοσηλειών 23313 51112

 

Οικονομικό Τμήμα
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51248
Λογιστήριο 23313 51109 / 312
Γραφείο Μισθοδοσίας 23313 51110
Γραφείο Προμηθειών 23313 51157
Διαχείριση Υλικού 23313 51172
Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού 23313 51155

 

Τμήμα Ιματισμού & Επιστασίας
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51128

 

Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51187

 

Νοσηλευτική Υπηρεσία
Διευθύντρια Νοσηλ. Υπηρεσίας 23313 51292
Τομεάρχης Χειρουργικού 23313 51113
Τομεάρχης Παθολογικού 23313 51244

 

Εξωτερικά Ιατρεία
Γραφείο Προϊστάμενου Γραμμ. Ε.Ι. 23313 51148
Γραφείο Ιατρών 23313 51345
Ε.Ι. ΩΡΛ 23313 51119
Ε.Ι. Πνευμονολογικό 23313 51118
Ε.Ι. Οφθαλμολογικό 23313 51120
Ε.Ι. Μαιευτικό/Γυναικολογικό 23313 51121
Ε.Ι. Νευρολογικό 23313 51169
Ε.Ι. Ουρολογικό 23313 51126
Ε.Ι. Γαστρο-Νεφρολογικό 23313 51125
Ε.Ι. Ορθοπεδικό 23313 51124
Ε.Ι. Καρδιολογικό 23313 51127
Ε.Ι. Οδοντιατρικό 23313 51176
Ε.Ι. Τακτικό Παθολογικό 23313 51140
Ε.Ι. Διαβητολογικό 23313 51179
Ε.Ι. Ψυχιατρικό 23313 51122
Ε.Ι. Παιδιατρικό 23313 51410
Ε.Ι. Γαστρεντερολογικό 23313 51275
Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης 23313 51302
Φυσιοθεραπευτήριο 23313 51426

 

Τμήμα Επειγόντων ΤΕΠ
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51412
Γραφείο Διευθυντή ΤΕΠ 23313 51413
Γραμματεία ΤΕΠ 23313 51417
ΤΕΠ Παθολογικού 23313 51418
ΤΕΠ Χειρουργικού 23313 51419
ΤΕΠ Ορθοπεδικού 23313 51420

 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο
Γραμματεία Αξονικού 23313 51182
Γραφείο Διευθυντή 23313 51180
Γραφείο Ιατρών 23313 51192
Χειριστές Αξ. Τομογράφου 23313 51181
Χειριστές Μαγν. Τομογράφου 23313 51181
Υπέρηχος 23313 51174
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 23313 51193
Μαστογράφος 23313 51188

 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Γραμματεία 23313 51242
Γραφείο Διευθυντή 23313 51177
Εργαστήριο 23313 51178

 

Αιμοδοσία
Γραφείο Διευθυντή 23313 51214
Εργαστήριο 23313 51173

 

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
Γραμματεία 23313 51306
Γραφείο Διευθυντή 23313 51301

 

Νεφρολογική Κλινική

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51481
Γραφείο Διευθυντή 23313 51483
Γραφείο Ιατρών 23313 51489

Μονάδα Περιτοναϊκή Κάθαρσης

Στάση Νοσηλευτών 23313 51490

 

Χειρουργεία
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51511
Γραφείο Ιατρών 23313 51165
Στάση Νοσηλευτών 23313 51512
Ανάνηψη 23313 51510

 

Ορθοπεδική Κλινική
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51229
Γραφείο Διευθυντή 23313 51228
Γραφείο Ιατρών 23313 51230
Στάση Νοσηλευτών 23313 51227

 

Παιδιατρική Κλινική
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51533
Γραφείο Διευθυντή 23313 51530
Γραφείο Ιατρών 23313 51539
Στάση Νοσηλευτών 23313 51536

 

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51561
Γραφείο Διευθυντή 23313 51236
Γραφείο Ιατρών 23313 51569
Γραφείο Θωρακοχειρούργου 23313 51338
Στάση Νοσηλευτών 23313 51560 / 565

 

Χειρουργική Κλινική
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51561
Γραφείο Διευθυντή 23313 51236
Γραφείο Ιατρών 23313 51569
Γραφείο Θωρακοχειρούργου 23313 51338
Στάση Νοσηλευτών 23313 51560/565
Ουρολογική Κλινική
Γραφείο Ιατρών 23313 51566
Κυστεοσκόπηση 23313 51126

 

Καρδιολογική Κλινική
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51251
Γραφείο Διευθυντή 23313 5125
Γραφείο Ιατρών 23313 51259 / 263
Στάση Νοσηλευτών 23313 51252
Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου 23313 51265
Γραφείο Ιατρών Στεφανιογράφου 23313 51190

 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51601
Γραφείο Διευθυντή 23313 51602
Γραφείο Ιατρών 23313 51603 / 604
Στάση Νοσηλευτών 23313 51600

 

ΩΡΛ Κλινική
Γραφείο Διευθυντή 23313 51254

 

Οφθαλμολογική Κλινική
Γραφείο Ιατρών 23313 51258

 

Παθολογική Κλινική
Γραφείο Προϊστάμενου 23313 51271
Γραφείο Διευθυντή 23313 51273
Γραφείο Ιατρών 23313 51274
Στάση Νοσηλευτών 23313 51272