Για τον Πολίτη

Διαδικασία Εισαγωγής Ασθενούς

1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο, εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον γιατρό Επείγον Εισιτήριο με το οποίο γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης.

2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από τα αντίστοιχα Ιατρεία.

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν

1. το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

2. το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα.

3. θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που υπάγονται.

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών το συντομότερο δυνατό από τους οικείους του ασθενή. Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του παραλαμβάνει Βιβλιάριο Εργαστηριακών Εξετάσεων και Συνταγολόγιο Φαρμάκων στα οποία καταγράφονται οι εντολές των εργαστηριακών εξετάσεων και η φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

 

Τηλέφωνο Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 2331 3 51114

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του νοσηλευομένου μετά το πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου μαζί με το Βιβλιάριο προσκομίζονται στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων όπου και τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του νοσηλευθέντα (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).

 

Τηλεφωνο Λογ. Νοσηλευομένων: 2331 3 51108