Για το Προσωπικό

Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αναγνωρίζοντας την αξία της Δία Βίου Εκπαίδευσης στους επαγγελματίες υγείας, συνέβαλλε στην ίδρυση Γραφείου Εκπαίδευσης και την διεκπεραίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στοχεύοντας στην κατάκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και των λοιπών υπαλλήλων που ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία με σκοπό την εδραίωση ενός ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για λήπτες υπηρεσιών υγείας.

Δραστηριότητες
Το Γραφείο  Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σχεδιάζει και συντονίζει κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα με κύριους  στόχους:

•    Ομαλή ένταξη και εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
•    Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών ανά τμήμα και ειδικότητα
•    Συνεχή εκπαίδευση της ολομέλειας του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
•    Κλινικά μαθήματα εκπαίδευσης νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων και βοηθητικού προσωπικού
•    Υλοποίηση των στόχων που θέτει η Νοσηλευτική Υπηρεσία
•    Ενημερωτικές συναντήσεις
•    Εκπαιδευτικές δράσεις

Υπεύθυνη Ποιότητας και Γραφείου Εκπαίδευσης

  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Χήρα Νικολέττα, Νοσηλεύτρια MSc