Σ.Α.Ε.Κ Γ.Ν. Βέροιας

Σ.Α.Ε.Κ Γ.Ν. Βέροιας

sxoli.jpg

Η Σ.Α.Ε.Κ Γ.Ν Βέροιας ιδρύθηκε το έτος 1987 ως παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας (Νοσηλευτική Σχολή), υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας  και λειτουργεί έκτοτε κανονικά ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
 
Έως σήμερα έχουν  αποφοιτήσει 594 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, πολλοί από τους οποίους έχουν διοριστεί σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους  τους χώρους του Τομέα της Υγείας, όπου απαιτείται νοσηλευτική φροντίδα.
 
Η  Σχολή λειτουργεί  ως  Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ) του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, παρέχοντας την ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
Σκοπός της Σ.Α.Ε.Κ είναι να προετοιμάζει στο πλαίσιο της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας (Βοηθοί Νοσηλευτών) ικανό  να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Η Φοίτηση είναι Δωρεάν και υποχρεωτική, διαρκεί  πέντε (5) εξάμηνα: τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.  Το ωράριο είναι πρωινό
 
Στους αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ  χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5
Το Δίπλωμα της Σ.Α.Ε.Κ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5  (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).
 
Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΛ/ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Υγειονομικά Κέντρα, Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών, Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ, Ι.Κ.Α., ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Α.Ε.Κ ΓΝ Βέροιας και ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ κ. Γεωργιτζίκη Δέσποινα ΠΕ18 Msc
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κ. Αναστασίου Βιργινία   ΠΕ14 Msc
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η Σχολή λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 08:00 έως 14:00 και στο τηλ. 23313 51145.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ.
 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (Θ 4 -Ε 4) Σ -8 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Θ 1 -Ε 2) Σ-3

ΑΝΑΤΟΜΙΑ (Θ 2)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1

ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Θ 4 -Ε 4) Σ -8

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι 2 ΩΡΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – 2 ΩΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -2 ΩΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΩΡΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 5 ΩΡΕΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ 2 ΩΡΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 14 ΩΡΕΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (Θ 1 – Ε 1)Σ-2 ΩΡΕΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2 ΩΡΕΣ

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 16 ΩΡΕΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 2ΩΡΕΣ

E ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ