15/12/2020

Ενίσχυση ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ) με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19

[…]
29/01/2015

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΤΕΠ – 7o Yποέργo

[…]
17/12/2013

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΤΕΠ – 5ο υποέργο

[…]
05/02/2013

Προμήθεια Ιατρ/λογικού Εξ/σμου Χειρουργείων υποέργο [3]

[…]
05/02/2013

Προμήθεια Ιατρ/λογικού Εξ/σμου Χειρουργείων υποέργο [2]

[…]
05/02/2013

Προμήθεια Ιατρ/λογικού Εξ/σμου Χειρουργείων υποέργο [1]

[…]
06/12/2012

Επαναπροκύρηξη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΤΕΠ – 2ο υποέργο

[…]
10/09/2012

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΤΕΠ – 2ο υποέργο

[…]
10/09/2012

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΤΕΠ – 1ο υποέργο

[…]
Μετάβαση στο περιεχόμενο