Για το Προσωπικό

Αιτήσεις Προσωπικού

Καλωσορίσατε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων προσφέρει τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των υποθέσεων των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να στείλετε το αίτημα σας και να σας χορηγηθούν Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά Ειδίκευσης, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Βεβαιώσεις Φόρου, Αποδείξεις Μισθοδοσίας, Μισθολογικές Καταστάσεις.

Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Προσωπικού, Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-15:00, αφού πρώτα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 23313 5146.

Τα έγγραφα παραλαμβάνονται με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή από τρίτους με εξουδιοδότηση μέσω του portal gov.gr είτε θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ.