Υπηρεσίες

Ιατρική Υπηρεσία

Τομείς:

1. Παθολογικός τομέας,

2. Χειρουργικός Τομέας,

3. Ψυχιατρικός τομέας,

4. Εργαστηριακός τομέας

Στα διατομεακά τμήματα:

1. Επειγόντων περιστατικών,

2. Κατ’ οίκον νοσηλείας

Στην ιατρική υπηρεσία υπάγονται οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, φυσικοί νοσοκομείων – ακτινοφυσικοί, χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, διαιτολόγοι, τεχνολόγοι, ακτινολόγοι, και λοιποί επιστήμονες των κλάδων υγείας, καθώς και τα τμήματα παραϊατρικού προσωπικού και κοινωνικής υπηρεσίας.

Αρμοδιότητες ιατρικής υπηρεσίας: Προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΑΤΕΙ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ

Ψυχιατρικός Τομέας

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών