Ιατρική Υπηρεσία

Ορθοπεδικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου διαθέτει μεγάλη πείρα στην εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότερη επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Πέραν των γενικών ορθοπεδικών χειρουργείων γίνονται ενδοσκοπήσεις σε μεγάλες & μικρές αρθρώσεις, αντιμετωπίζονται εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και αντιμετωπίζονται χειρουργικά παθήσεις των άνω & κάτω άκρων. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τηλέφωνα:

Ε.Ι. Ορθοπεδικό: 23313 51124
Γραφείο Προϊσταμένου: 
23313 51229
Γραφείο Διευθυντή: 
23313 51228

Γραφείο Ιατρών: 
23313 51230
Στάση Νοσηλευτών: 
23313 51227


Email:
Γραφείο Προϊσταμένου: orthopediki-pro[at]verhospi.gr
Γραφείο Ιατρών: orthopediki[at]verhospi.gr
Στάση Νοσηλευτών: orthovernos[at]verhospi.gr