Ιατρική Υπηρεσία

Ακτινοδιαγνωστικό

Στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του νοσοκομείου μας λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

  • Μαγνητικής Τομογραφίας
  • Αξονικής Τομογραφίας
  • Κλασικής Ακτινολογίας
  • Τμήμα Υπερήχων
  • Ψηφιακής Μαστογραφίας
  • Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Η λειτουργία του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος καλύπτει, αφ’ ενός όλο το φάσμα των συμβατικών ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, αφ’ ετέρου έχει την ευθύνη λειτουργίας των ακτινολογικών μηχανημάτων εντός των χειρουργικών αιθουσών  και σύντομα την λειτουργία του  Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, άρτια εξοπλισμένο, να εφαρμόσει όλες τις σύγχρονες τεχνικές, αντιμετωπίζοντας οποιαδήποτε επιπλοκή του οξέος εμφράγματος.

 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΚΟΥΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ