Ιατρική Υπηρεσία

Μονάδα Τεχνητού Νεφρου

Το Νεφρολογικό Τμήμα περιλαμβάνει:

  • Τη Μονάδα Τεχνητού νεφρού με — μηχανήματα Τ.Ν σε λειτουργία (– βάρδιες καθημερινά) και — εφεδρικά μηχανήματα.
  • Τη θετική Μονάδα  Τεχνητού νεφρού με – μηχανήματα Τ.Ν (– βάρδια καθημερινά) σε λειτουργία και — εφεδρικό.
  • Αίθουσα covid με ένα μηχάνημα
  • Τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γραφείο γραμματέα, στάση νοσηλευτών, τουαλέτες)
  • Το χώρο επεξεργασίας νερού πόλεως- αποθήκευσης νερού
  • Το θάλαμο τοποθέτησης φλεβικών καθετήρων για αιμοκάθαρση
  • Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο
  • Χώρο παραμονής ασθενών και συγγενών τους
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΜΠΑΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλέφωνα:

Προϊσταμένη: 23313 51481
Διευθύντης/ντρια: 23313 51483
 Γραφείο Ιατρών: 23313 51489


Email:

Προϊσταμένηpneymonologiko[at]verhospi.gr
Διευθύντης/ντρια: mtn-veria[at]verhospi.gr