Ιατρική Υπηρεσία

Οδοντιατρικό

Το Οδοντιατρικό τμήμα του νοσοκομείου είναι επιφορτισμένο με την φροντίδα της στοματικής υγείας πολυαρίθμων κατηγοριών ασθενών, κυρίως ασθενών που παρακολουθούνται από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου. Έτσι στη λειτουργία του οδοντιατρείου προέχει η περίθαλψη των ασθενών που η φύση της ασθένειας απαιτεί νοσοκομειακό περιβάλλον ή εκείνων των οποίων η οδοντιατρική περίθαλψη πρέπει να συνοδεύεται από ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για το προγραμματισμού του χειρουργείου, αποτελεί ο ολοκληρωμένος προεγχειρητικός έλεγχος, καθώς και η συνεννόηση με το Αναισθησιολογικό Τμήμα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΓΔΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνα:
 Ε.Ι. Οδοντιατρικό23313 51176


Email:
Ε.Ι. Οδοντιατρικό: odontiatriko-ei[at]verhospi.gr