Ιατρική Υπηρεσία

ΤΕΠ

Το Τ.Ε.Π. καλείται να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά, όπως αυτά καθορίζονται και γίνονται αντιληπτά από τους ίδιους τους ασθενείς ή το περιβάλλον τους, τους ιατρούς που τα παραπέμπουν στο νοσοκομείο ή τους σχηματισμούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης. Το Τ.Ε.Π. ενός Νοσοκομειακού συγκροτήματος είναι Αυτόνομο Τμήμα με ένα πυρήνα μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤηλέφωνα:
Προϊστάμενος/η: 23313 51412
Γραφείο Διευθυντή: 
23313 51413
Γραμματεία ΤΕΠ: 
23313 51416
ΤΕΠ Παθολογικού: 
23313 51418
ΤΕΠ Χειρουργικού: 
23313 51419
ΤΕΠ Ορθοπεδικού: 
23313 51420

Email:

Προϊστάμενος/η: ei-pro[at]verhospi.gr
Γραφείο Διευθυντή: tep-dir[at]verhospi.gr