Ιατρική Υπηρεσία

Φυσιοθεραπευτήριο

Το εργαστήριο φυσικοθεραπείας λειτουργεί σε ένα άνετο και σύγχρονο χώρο, στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου, όπου παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αντιμετωπίζοντας τον κάθε ασθενή με προσοχή, υπευθυνότητα και επιμέλεια. Προσφέρονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας τόσο στους νοσηλευόμενους ασθενείς στο σύνολο των κλινικών του νοσοκομείου, όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας κατόπιν παραπομπής ιατρού (νοσοκομειακού ή ιδιώτη).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνα:
Φυσιοθεραπευτήριο: 23313 51426

Email:
Φυσιοθεραπευτήριο: fysiover[at]verhospi.gr