Ιατρική Υπηρεσία

Μικροβιολογικό

Το μικροβιολογικό εργαστήριο προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξετάσεων. Συγκεκριμένα μπορούν να γίνουν τα  παρακάτω είδη εξετάσεων.

  • Καλλιέργειες
  • Μικροβιολογικές
  • Ανοσολογικές
  • Μοριακός έλεγχος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η: ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΤηλέφωνα:
Γραμματεία: 23313 51242
Γραφείο Διευθυντή: 
23313 51177

Εργαστήριο: 
23313 51178

Email:
Γραφείο Διευθυντή: mikrobiologic[at]verhospi.gr
Εργαστήριο
aimopar[at]verhospi.gr