Ιατρική Υπηρεσία

Πνευμονολογικό

Το Πνευμονολογικό τμήμα αναπτύσσει τις δραστηριότητές του με το εργαστήριο λειτουργικών ελέγχων της αναπνοής, με τη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, τη νοσηλεία ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα, την προεγχειρητική εκτίμηση και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η: Τηλέφωνα:
Ε.Ι. Πνευμονολογικό: 23313 51118

Email:
Ε.Ι. Πνευμονολογικό: pneymonologiko[at]verhospi.gr