Για τον Πολίτη

Έντυπα

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην σελίδα αυτή θα βρουν διάφορα έντυπα και πληροφορίες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διάφορων διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις και ταλαιπωρία, ενώ διευκολύνουν τους εργαζόμενους της Μονάδας Υγείας για καλύτερη παροχή υπηρεσιών.