Ιατρική Υπηρεσία

ΑΞΟΝΙΚΟΣ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Η μέθοδος του Αξονικού Τομογράφου χρησιμοποείται συχνότατα για τη σταδιοποίηση νεοπλασματικών διεργασιών, εντοπισμό πρωτοπαθών εστιών και μεταστάσεων, καθώς και για μετρήσεις των διαστάσεων και της έκτασης των βλαβών αυτών. Αποτελεί συχνά μέθοδο εκλογής μελέτης του σώματος, καθώς συνδυάζει την άριστη απεικόνιση όχι μόνο των μαλακών δομών, αλλά και των οστών όσο και των αγγείων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:
 Χειριστές Αξ. Τομογράφου: 23313 51181
Χειριστές Μαγν. Τομογράφου: 
23313 51181


Email:
 Γραμματεία Αξ. Τομογράφου: aktinologiko-rant[at]verhospi.gr
Χειριστές Αξ. Τομογράφου:
axonikos1[at]verhospi.gr

Χειριστές Μαγν. Τομογράφου:
aktinologiko-pros[at]verhospi.gr