Διοικητική Υπηρεσία

Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, ανήκει στην Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητες την τεχνικής υποστήριξη του Νοσοκομείου. Έχει την συνολική ευθύνη  για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για οποιοδήποτε τεχνικής φύσεως θέμα, σε εγκατάσταση, μηχάνημα, συσκευή ή υποδομή του Νοσοκομείου. Η Υποδιεύθυνση Τ.Υ. απαρτίζεται από δύο τμήματα : το τμήμα Τεχνικού και το τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας. Στις αρμοδιότητες της ενσωματώνονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων από τα οποία απαρτίζεται, αλλά και ο έλεγχος, συντονισμός και καθοδήγηση τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 23313 51470

Email: texniki[at]verhospi.gr

 
Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας