Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Το Τμήμα Κίνησης ασθενών φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων των ασθενών και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. Τηρεί το αρχείο των κενών κλινών και ενημερώνει τους αρρώστους για την εισαγωγή τους. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευόμενων και τη χρέωση των δαπανών νοσηλείας. Χορηγεί πιστοποιητικά νοσηλείας στους ενδιαφερόμενους και έχει την ευθύνη της φύλαξης του αρχείου ιατρικών φακέλων των ασθενών. Επίσης τηρεί στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης του νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ ΘΕΩΔΟΥΛΗ

Τηλέφωνα:
Γραμματεία Προϊστάμενης: 23313 51245
Γραφείο Κίνησης: 23313 51114


Email:
Γραφείο Προϊστάμενης: kinisi[at]verhospi.gr