Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Γραμματείας ΤΕΙ – ΤΕΠ

Αρμοδιότητες:

  • Φροντίζει για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση σε αυτά των ασθενών
  • Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και του τμήματος επειγόντων περιστατικών και καταγράφει  την επίσκεψη των ασθενών.
  • Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των ασθενών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυννενόηση.
  • Ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνα:

Διοικητική Γραμματεία Ε.Ι.-ΤΕΠ: 23313 51148

Νοσηλευτική Γραμματεία ΤΕΠ: 23313 51416
Γραφείο Προϊστάμενου/ης: 23313 51412


Email:

Γραφείο Προϊστάμενου/ης: ei-pro@verhospi.gr
Γραφείο Διευθυντή ΤΕΠ: tep-dir@verhospi.gr