Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Επιστασίας

Το τμήμα επιστασίας και ιματισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Είναι υπεύθυνο για την 24ωρη κάλυψη του τηλεφωνικού κέντρου και την εύρυθμη λειτουργία του.
  • Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και την φύλαξη του Νοσοκομείου ,τηρώντας τις οδηγίες της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
  • Είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου.
  • Μεριμνά για την εξασφάλιση και την συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ενώ ευθύνεται για την διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών καθώς και για την φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνα:

Γραφείο Προϊστάμενου/ης: 23313 51128


Email:

Γραφείο Προϊστάμενου/ης: epistasia[at]verhospi.gr