Χρήσιμες Πληροφορίες

Θέλω να… μάθω πως να υποβάλλω παράπονο/καταγγελία;

Για να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο ή να προβείτε σε καταγγελία για οποιαδήποτε διαδικασία παροχής υπηρεσιών μέσα στο Νοσοκομείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη), που στεγάζεται στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου.

Το γραφείο είναι αρμόδιο για την παράδοση σε κάθε πολίτη ή ασθενή που το επιθυμεί, ειδικού εντύπου καταγγελιών, υποδεικνύοντας οδηγίες συμπλήρωσής του, όπου χρειάζεται. Ακολούθως παραλαμβάνει το ενυπόγραφο έντυπο και το προωθεί στην αρμόδια ορισμένη Τριμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου για την περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας, απαραίτητη διαδικασία που διενεργείται για ΚΑΘΕ παράπονο ή καταγγελία που κατατίθεται, για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών σε κάθε αστοχία που παρατηρείται στις διαδικασίες του Νοσοκομείου.

Κάθε πολίτης/ασθενής που υποβάλλει παράπονο/καταγγελία, ενημερώνεται εγγράφως για την εξέλιξη και διευθέτηση του προβλήματος και την ενδεχόμενη ανάληψη διορθωτικών ενεργειών προκειμένου να μην επαναληφθεί η καταγγελλόμενη αστοχία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23313 51210