Χρήσιμες Πληροφορίες

Θέλω να… κάνω μία δωρεά;

Για να κάνετε μία δωρεά, αρχικά αποστέλλετε επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου όπου περιγράφετε το είδος της δωρεάς. Είναι στην ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να αποδεχτεί ή να απορρίψει την δωρεά εάν κρίνει ότι είναι ασύμφορη για το νοσοκομείο. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την δωρεά, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα διαχείρισης υλικού στο οποίο παραδίδονται τα είδη της δωρεάς (τηλέφωνο επικοινωνίας: 23313 51156). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το νοσοκομείο δεν πρέπει να δεσμεύεται με αγορά αναλωσίμων ή με συντήρηση – ειδικά αν η δωρεά αφορά μηχάνημα.