Χρήσιμες Πληροφορίες

Θέλω να… κάνω εισαγωγή;

Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι:

  • Προγραμματισμένη/Τακτική
  • Επείγουσα (σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομείου)