Χρήσιμες Πληροφορίες

Θέλω να… μάθω τι να προσέχω κατά τη νοσηλεία μου;

Παρακαλείστε κατά την διάρκεια της Νοσηλείας σας:
Μην καταναλώνετε τρόφιμα και μη λαμβάνετε φάρμακα που δεν έχουν καθοριστεί για τη θεραπεία σας από το γιατρό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας είδη και αντικείμενα για να νιώθετε πιο άνετα, αλλά πάντα μέσα στα όρια που επιτρέπονται από το Τμήμα ή τη Μονάδα.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που έχετε στην διάθεση σας, μέσω του νοσοκομείου, για όσο διάστημα νοσηλεύεστε, στοιχίζουν ακριβά. Οφείλετε να τα προσέχετε διότι όποια βλάβη παρουσιάσουν απαιτεί χρόνο και χρήμα που μπορεί να αποβεί μοιραία στην εξέλιξη της υγείας άλλων συνανθρώπων μας.
Προσοχή! Κοσμήματα, χρήματα ή αντικείμενα αξίας με την εισαγωγή σας τα καταθέτετε για ασφάλεια στις οικονομικές υπηρεσίες και τα παίρνετε όταν φεύγετε.

Το κάπνισμα μέσα στο Νοσοκομείο απαγορεύεται και τιμωρείται από το Νόμο.

Για δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται μπορείτε να ζητήσετε την Κοινωνική Λειτουργό ή έναν από τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης. Καμία πληροφορία για την κατάσταση της υγείας σας δεν δίνεται σε κανέναν χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Κατά την έξοδο σας από το Νοσοκομείο, αν είναι απαραίτητο, θα σας δοθούν σαφείς οδηγίες για το είδος και το χρόνο θεραπείας στο σπίτι σας.

Πριν την έξοδο σας από το νοσοκομείο, κάνετε τελικό έλεγχο για το αν ξεχάσατε δικά σας αντικείμενα.
Μπορείτε να εγκαταλείψετε το Νοσοκομείο με σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας ή με προσωπική σας ευθύνη. Το Νοσοκομείο σέβεται την ελευθερία σας και τις αποφάσεις σας. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να υπογράψετε ένα αποδεικτικό έγγραφο ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεων σας.