26/06/2024

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Χρήσης 01/01/2024 έως 31/05/2024

[…]
24/05/2024

Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2024-30/04/2024

[…]
26/04/2024

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2024-31/03/2024

[…]
20/03/2024

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2024

[…]
07/03/2024

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

[…]
07/02/2024

Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023-31/12/2023

[…]
18/10/2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023-30/09/2023

[…]
27/09/2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023-31/08/2023

[…]
03/08/2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023-31/07/2023

[…]
04/07/2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023-30/06/2023

[…]
06/06/2023

“Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης01/01/2023-31/05/2023”

[…]
19/05/2023

Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023-30/04/2023

[…]
Μετάβαση στο περιεχόμενο