203-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ/ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
25/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 24Ε/2024 – 6749/29-4-2024) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
29/04/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο