47-22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ)
28/01/2022
49-22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(PERYDROL- ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ)
28/01/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο