ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3213/26-02-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
26/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 115-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ)
26/02/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο