Αριθ. πρωτ. 490/18492/11-12-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλικά της Μονάδα Βεροίας του Γ. Ν. Ημαθίας
12/12/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ. 80/2023) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
13/12/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο