ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 465-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
07/10/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 468-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ GEL) ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ – Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
08/10/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο