2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
27/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 244/27-4-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
27/04/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο