ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
20/11/2020
708ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)
25/11/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο