ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 64/1883/05-02-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
07/02/2024
Διευκρινήσεις σχετικά με την αριθ. πρωτ. 74/2038/07-02-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Μ. Βεροίας του Γ. Ν. Ημαθίας
08/02/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο