Εκτέλεση προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023-31/12/2023
07/02/2024
ΛΙΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ 09/02/2024
09/02/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο