260/2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟ) ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
01/06/2023
257-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ – ΤΕΣΤ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ)
01/06/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο