ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 254-21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
11/05/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 13/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
11/05/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο