201 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ, ΜΙΚΡΑ Μ.Χ- ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ )
12/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 209-2021) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ)
12/04/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο