190/18-04-2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(Σετ υποκλειδίου προσωρινού μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού 12Χ16 ευθύς,, 12Χ16 κυρτός, 12χ20 κυρτός, 12χ20 ευθύς & κολλάρο αυχένος)
18/04/2024
193-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 cm) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ
19/04/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο