Νοσηλευτική Υπηρεσία

Τομεάρχης Παθολογικού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο: 23313 51244


Email: pathtomeas[at]verhospi.gr