51 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΑΣΚΟΣ
27/01/2021
56/01.02.21_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(3WAY, ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ)
01/02/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο