243-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (SET TROCAR)
31/05/2024
244/03-06-2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΈΡΣΗΣ ΓΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ)
03/06/2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο